Полезна Информация

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ ПО КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ ЗА 2012 ГОДИНА

МБАЛ”Д-р Т.Витанов”ЕООД има сключен договор с НЗОК за следните клинични пътеки

№ КП Наименование на КП Цена на КП
1 2 3
1 Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза  за възраст над 18 години 618,00
3 Паренхимен мозъчен кръвоизливза възраст над 18 години 774,00
4 Субарохноидален кръвоизливза възраст над 18 години 1000,00
7 Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните
коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми + вертеброгенни дискови и дискартикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми
461,00
8 Диабетна полиневропатия 180,00
17 Мултиплена склерозаза възраст над 18 години 533,00
18 Епилепсия и епилептични пристъпиза възраст над 18 години 300,00
25 Паркинсонова болест 231,00
26 Заболявания на горния гастроинтестинален тракт 600,00
27* Интервенционални процедури при заболявания на гастро-
интестиналния тракт с неголям обем и сложност
за възраст над 18 години
120,00
30 Заболявания на тънкото и дебелото червоза възраст над 18 години 604,00
47.1* Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без ST елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронарография и болничен престой до 1 ден 200,00
47,2 Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без ST елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронарография и минимален болничен престой 3 дни 200,00
52 Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 функционален клас без механична вентилация 420,00
56 Ритъмни и проводни нарушения 345,00
58 Хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации
при възраст до 18 години
578,00
59 Белодробен тромбемболизъм без фибринолитикза възраст над 18 години 700,00
61 Остър и обострен хроничен пиелонефрит 420,00
74* Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика 130,00
90 Хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация 380,00
91 Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна
възраст
410,00
92 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над
18-годишна възраст
426,00
93 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под
18-годишна възраст
553,00
94 Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната
система при лица над 18 години
333,00
95 Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на
дихателната система при лица под 18 години
329,00
96 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната
система при лица над 18 години
663,00
99 Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при
болести на дихателната система при лица над 18 години
528,00
102 Бронхопневмония при лица под 18 годишна възраст 545,00
103 Бронхиолит при лица под 18 годишна възраст 431,00
104 Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години 497,00
116.1* Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равно-
весието от периферен и централен тип с болничен престой до 1 ден
150,00
116.2 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равно-
весието от периферен и централен тип с болничен престой 4 дни
340,00
184 Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани хирургично
лечение – без планови операции на деца до 8 годишна възраст
550,00
202 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно- мозъч-
ни травми
384,00
204 Периферни и черепномозъчни нерви/екстракраниална част/ – опе-
ративно лечение
800,00
215 Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на
таза и долния крайник
2050,00
216 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна
става
1257,00
217 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем
и сложност
910,00
218 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник 365,00
219 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната
система
700,00
220 Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и
горния крайник
1000,00
222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и
горния крайник
460,00
223 Малки оперативни процедури на раменния пояс и горен крайник 275,00
236 Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни
увреждания и спинална мускулна атрофия
353,00
237 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна
нервна система
482,00
238 Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда 482,00
239 Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции 482,00
240 Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа 495,00
241 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна
нервна система
330,00
242 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на
централна нервна система
330,00
243 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на
периферна нервна система
353,00
244 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно –
двигателен апарат
330,00
283 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски темпера-
тури/измръзване/
за възраст над 5 години
400,00