За Нас

Уважаеми пациенти,

Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД гр.Трявна е съвременно лечебно заведение за болнична помощ.

Всички пациенти от ЕС с диагнози, включени в клинични пътеки, които са здравноосигурени, имат право да се лекуват безплатно в болницата, идвайки сами или насочени от личния лекар, специалист или от спешна помощ.

Болницата разполага със шест стационарни отделения с общо 75 болнични легла, модерни клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, патоморфологична лаборатория и отделение по образна диагностика, приемни кабинети, административно– стопански блок и болнична аптека .

В болницата работят 26 високо квалифицирани лекари с една и две медицински специалности, а общата численост на персонала е 104 души.

МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов”ЕООД има договор с РЗОК–Габрово по профила на болницата.

Пациентите с прекъснати здравноосигурителни права, както и пациенти от страни извън ЕС също се лекуват – срещу заплащане по утвърден от управителя ценоразпис.

МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов”ЕООД отговаря на европейските критерии за болница, като сграден фонд, персонал и медицинска техника, което ще ни позволи да останем и да се развиваме и в бъдеще в така наречения болничен пазар „здраве”.

Доверете ни се!

Управител – Д-р Светла Брънекова.