История

Град Трявна е туристически, културен и духовен център в сърцето на България, в който човек може да учи, работи и живее пълноценно. Има население около 13 хил. жители. Разположен е в северните склонове на живописната Стара планина, в долината на Тревненска река. Градът отстои на равно разстояние от София и Варна – 245 км, на 170 км от Пловдив, на 219 км от Бургас и 130 км от Русе. Планински въздух, много зеленина, вековни гори, бистри води, съвременна архитектура, умело съчетана с красотата на възрожденските къщи – това е град Трявна.

hist1

Климатът в град Трявна е формиран от влиянието на Стара планина, наличието на широколистни и иглолистни гори, чистият планински въздух, отсъствието на промишлени замърсители, които са ценени досега от български и чуждестранни туристи. Град Трявна е с надморска височина 450 м. и се характеризира с климат ,характерен за нископланинската зона.Климатът в региона е умерено-континентален, отличаващ се със студена зима и сравнително топло лято. Валежите са с подчертано континентален характер. Регионът се характеризира със средна по сила и продължителност слънчево греене, с достатъчно висок интензитет на ултравиолетови лъчи и аеройонизация,чистота на въздуха, наситен с растителни аромати,фитоциди,пейзажно въздействие на живописни планински местности,условия за туризъм,разходки,теренно лечение,спортуване без големи натоварвания. Средногодишните температури и влажност са по-ниски в сравнение с низините ,които определят региона като зона на комфорт. По високите планински части снежната покривка се задържа около 110 дни. Биоклиматичните условия с недразнещи фактори в региона блгоприятстват общооздравителните програми за рекреация и възстановяване на здрави хора през годишната им почивка,за повишаване на резистентността на организма при рековалесценция след прекарани остри заболявания /повишена продукция на интерферон/.Използвани дозирано и правилно те действат върху различни функции на организма и патогенетични звена при болестни процеси:противоалергично –повишава се неспецифичната хипосенсибилизация при бронхиална астма,стимулиране на липолизата –при обезитас,подобряване на глюкозната усвояемост при диабет,повишаване на кислородното насищане на организма-природна оксигенотерапия и подобряване на показателите на дишане при белодробни болести,подобряване на умствената и физическа работоспособност.Релефът и климатичните особености на региона са причина гр. Трявна да бъде избран от цар Борис ІІІ и царица Йоана за построяването на първият в страната климатичен санаториум за белодробни заболявания, открит 1944 г. Тук е построено и първото в страната ни SOS детско селище през 1993 г. Голямо богатство са многобройните видове билки и редки защитени растителни видове. Община Трявна разполага с красиво езеро, два открити плувни басейна и един закрит. Тревненското езеро е отлично място за предлагане на богато разнообразие от туристически услуги.

В Тревненския край се намират следи от материалната култура на всички различни племена и народи, живели тук в продължение на хилядолетия. Самия град Трявна със своята запазена възрожденска архитектура, паметници, музеи, църкви и художествени галерии, в които са представени непреходните ценности на уникалните иконописна и резбарска тревненски школи, винаги е привличал посетители от цял свят. Трявна е включена под номер 21 в списъка на 100 национални туристически обекта. Музеят Тревненска иконописна школа е единственото място у нас, където могат да се видят събрани над 160 икони на шестте прочути зографски рода от Трявна – Витановски, Минчевски, Поп Димитър Кънчевски и Венковски. И днес градът носи възрожденския дух на своите бащи и деди – прочути дюлгери, резбари и иконописци. Трявна е родно място на съратника на Левски – Ангел Кънчев и на знаменития поет Пенчо Славейков.

hist2

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ“ ЕООД – ГР. ТРЯВНА има дългогодишна история – официално е открита като третостепенна държавна болница през 1912 г. със 10 легла. След 1944 г. към нея се разкрива поликлиника с двама лекари. През 1950 г. болницата и поликлиниката се обединяват, като стационарът е с 15 легла, от които 6 са родилни. От 1 януари 1950 г. става Обединена градска болница, а от 1968 г. – Районна болница с вътрешно отделение с 20 легла, акушеро-гинекологично, хирургично отделение и детско отделение с по 15 легла. Отделенията са ситуирани в различни сгради в града. От 1996 г. всички отделения са преместени в довършената част от нова сграда, построена специално за болница. От м. септември 2000 г. Общинска болница – Трявна е преобразувана в търговско дружество МБАЛ «Д-р Теодоси Витанов» ЕООД с 100% общинска собственост. От преобразуването до 2011 година функционира със средногодишен брой легла-75. От 2012 година леглата са 82 легла.

Мисията на болницата е: оказване на качествена и достъпна болнична помощ на пациенти с възникнали остри или обострени хронични заболявания по профила на разкритите специалности, допринасяща за възстановяване и укрепване здравето на населението, снижаване на заболеваемостта и смъртността и подобряване качеството на живота.

Структурата на болницатасъответства на напълно на законовите изисквания и се състои от:

  • диагностично-консултативен блок,включващ приемно-консултативни кабинети, клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, патоморфологична лаборатория, отделение по образна диагностика;
  • стационарен блок с 6 отделения/вътрешно отделение,отделение по ортопедия и травматалогия,отделение по анестезиология и интензивно лечение,детско отделение,неврологично отделение и отделение по физикална и рехабилитационна медицина/ с общо 82 легла,
  • болнична аптека
  • административно-стопански блок.

Район на обслужване. С разрешението за осъществяване на лечебна дейност № МБ-50/27.01.2006 г. на болницата е определен статут на районна. Последната акредитация на болницата е проведена през 2006 г. Със Заповед №РД-01-829/18.12.2006 г. на министъра на здравеопазването на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД – гр. Трявна е определана акредитационна оценка „Отлична” за срок от 5 години за цялостна дейност и за отделните видове медицински дейности, извършвани във функционално обособените блокове на лечебното заведение

Основните приоритети, които се поставят пред болницата са: повишаване качеството на оказваните здравни услуги, отговарящо на приетите медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика; повишаване на икономическата ефективност от дейността на базата на контролиране на разходите при наличните финансови възможности; постигане на устойчива и дългосрочна финансова стабилизация чрез активно включване в системата на здравното осигуряване; разширяване спектъра на оказваните здравни услуги;скъсяване на листата на чакащите за физиотерапия и рехабилитация и на пациентите нуждаещи се от оперативно лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат; подобряване представянето на болницата пред обществеността.

Развитието на човешките ресурси се характеризира със стабилност на броя на лекарите и специалистите по здравни грижи. Към 01.01.2012 г. общият брой на длъжностите в болницата е 104, от които 27 лекарски/от които 7 са със две специалности и 1 хабилитирано леце-проф.Аспарухов/, 1 фармацевт, 49 за специалисти по здравни грижи (в т.ч. 32 медицински сестри, 6 клинични лаборанти, 3 рентгенови лаборанти, 4 рехабилитатори, 4 медицински фердшери) и 26 – друг персонал, в т.ч. 16 санитари.