Обява

ОБЯВА

за специализанти

гр.Трявна, 24.07.2017 г.

Във връзка с чл.17, ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015 година на Министерство на здравеопазването, за придобиване на специалност в системата на здравеопазването „МБАЛ Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД, гр. Трявна разкрива следните длъжности:

I. За „Лекар – специализант по…“ в лечебното заведение:

  1. „Ортопедия и травматология“ – 1 длъжност
  2. „Физикална и рехабилитационна медицина“ – 1 длъжност
  3. „Вътрешни болести” – 1 длъжност

 

Желаещите кандидати, трябва да предоставят следния набор от документи:

– Заявление

– Диплома за завършено висше медицинско образование

– Автобиография – (европейски формат)

Документите ще се приемат в срок до 15.12.2017 г, включително, в Административен блок на МБАЛ- Трявна, стая „Завеждащ човешки ресурси“.

След приключване приема на документите, одобрените кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия.

За допълнителна информация:

Тел .067762167 – д-р Брънекова