Отделения

Отделение по Ортопедия и Травматология
Вътрешно Отделение
Неврологично Отделение
Детско Отделение
Отделение по Физикална и Рехабилитационна Медицина
Клинична Лаборатория
Отделение по Образна Диагностика

o_0008 o_0007 o_0006 o_0005 o_0004 o_0003 o_0002 o_0001

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

1.Отделение по анестезиология и интензивно лечение – 6 места-І-во ниво на компетентност

в т.ч.

–  кабинет за преданестезиологична консултация.

 1. Отделение по ортопедия и травматология – 14 легла- ІІ-ро ниво на компетентност
 1. Операционни зали

– септична  зала – 1 бр.

– асептични зали – 3 бр.

в т. ч

= хирургична зала

= зала за ендопротезиране

= ортопедотравматологична зала

Медицински екип :
Водещ специалист : -проф. д-р Аспарух Аспарухов – сециалност „Ортопедия и травматология“
Квалификация – Свидетелства за професионална квалификация-«Ендопротезиране на тазобедрена става“,“Ултразвукова диагностика на опорно-двигателната система“,“Първично и ревизионно ендопротезиране на колянна става“,“Артроскопия на колянна става“
Началник отделение – д-р Николай Въгленов –сециалност «Ортопедия и травматология »
Квалификация – Свидетелство за професионална квалификация-«Ендопротезиране на тазабедрена става
Ординатор : д-р Христофор Ангелов-специалност»Хирургия «
Медицински сестри – 8 бр.
Санитари : 4 бр.
Предмет на дейност : диагностика и лечение на пациенти със заболявания на опорно-двигателния апарат :

 • Оперативни процедури на таза и долния крайник
 • Оперативни процедури на горния крайник
 • Артроскопии в областта на скелетно-мускулната система
 • Оперативно лечение на периферни и черепно-мозъчни нерви

Ортопедо-травматологичната и анестезиологичната дейност се извършват съгласно приетите медицински стандарти.
Медицинска апаратура :

 • Артроскопска апаратура
 • ехограф за абдуминална ехография и ехография на стави
 • ЕКГ апарати
 • Кардиомонитори
 • Дефибрилатор и др.

Разположение : трети етаж на блок №2 на болничния комплекс
Контакти :
Началник отделение : 0677/62167 вътр.210
Манипулационна : 0677/62167 вътр.157

ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

1. Вътрешно отделение                 20 легла- ІІ – ро ниво на компетентност

В т.ч.

-терапевтични легла – 2 бр.

-кардиологични легла – 5 бр.

-пулмологични легла- 5 бр.

-гастроентерологични легла- 2 бр.

-ендокринологични легла – 2 бр.

-стая за интензивно наблюдение и грижи с интензивни легла-2 бр.

-стая  за изолация на инфекциозно болни със собствен санитарен възел /изолатор/-2 легла

-кабинет за неинвазивна функционална диагностика на ССС

-кабинет за обучение на пациенти със захарен диабет

-кабинет за функционална оценка на дишането.

Медицински екип :
Началник отделение- д-р Иванка Трънкова – специалност „Вътрешни болести“
Ординатори :
Д-р Ангел Ангелов
– специалност“Вътрешни болести “ и „Кардиология“ Квалификация- Свидетелство за професионална квалификация-„Трансторакална ехокардиография
Д-р Росица Славчева – специалност“Вътрешни болести “ и „Пулмология и фтизиатрия“.
Д-р Бистра Дулева – специалност „Вътрешни болести“ и „Гастроентерология“.Квалификация – Свидетелство за професионална квалификация-„Конвенционална гастроинтерстициална ендоскопия с биопсия-първо ниво
Д-р Мария Габровска – специалност „Вътрешни болести“.
Д-р Мая Кацарова – специалност „Ендокринология и обмяна на веществата“.
Медицински сестри – 8 бр.
Санитари : 4 бр.
Предмет на дейност : диагностика и лечение на пациенти над 18 години със заболявания на:

 • дихателната система
 • сърдечносъдовата система
 • храносмилателната система
 • отделителната система
 • ендокринна система

Медицинска апаратура :

 • ехограф за абдуминална ехография и ехокардиография
 • ЕКГ – холтер
 • ЕКГ апарати
 • Кардиомонитори
 • Велоергометър
 • Спирометър
 • Дефибрилатор и др.

Разположение : втори етаж на блок №3 на болничния комплекс.
Контакти :
Началник отделение : 0677/62167 вътр.239
Манипулационна : 0677/62167 вътр.214

НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

.Неврологично отделение – 12 легла- ІІ-ро ниво на компетентност

В т.ч

–  интензивни легла  за лечение на остри мозъчни инсулти – 2 бр.

– звено за неинвазивна функционална диагностика на НС-кабинет/лаборатория за ЕМГ,ЕЕГ и доплерова сонография

Акредитационна оценка : отлична
Медицински екип :
Началник отделение – д-р Николай Ботев – сециалност «Нервни болести»
Свидетелство за професионална квалификация-«Електромиография»,»Доплерова сонография»
Ординатор : д-р Татяна Станчена – специалност »Нервни болести«
Медицински сестри – 5 бр.
Санитари : 2 бр.
Предмет на дейност : диагностика и лечение на пациенти над 18 години със заболявания на: централната и нериферната нервна система като:

 • Исхемичен и хеморагичен инсулт
 • Вертеброгенна патология
 • Дископатии
 • Дискови хернии
 • Радикулити
 • Полиневрити
 • Полиневропатии
 • Посттравматични увреждания на периферната нервна система и др.

Медицинска апаратура :

 • Доплеров сонограф за екстра краниална доплерова сонография
 • Електромиограф
 • ЕКГ апарати
 • Образна диагностика-компютърна аксиларна томография
 • Кардиомонитори и др.

Разположение : трети етаж на блок №2 на болничния комплекс
Контакти :
Началник отделение : 0677/62167 вътр.235
Манипулационна : 0677/62167 вътр.211

ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ

в т.ч.. Детско отделение – 18 легла- ІІ-ро ниво на компетентност

– стая  за изолация за инфекциозно болни със самостоятелен санитарен възел / изолатор/ -4 легла

– стая за интензивно наблюдение и грижи – 1 легло

Стаите са с по две легла с отлични хигиенни и битови условия. Отделението има топла връзка с всички други структурни звена на болницата и хранителния блок.
Акредитационна оценка : отлична
Медицински екип :
Началник отделение – д-р Любомир Жупунов – сециалност «Детски болести»
Ординатори : д-р Красимира Кънчева – специалност»Детски болести «
Д-р Добромир Драмов – специалност »Детски болести“
Д-р Кина Дамянова – специалност „Детски болести“
Медицински сестри – 7 бр.
Санитари : 3 бр.
Предмет на дейност : диагностика и лечение на пациенти под 18 години със заболявания на:

 • дихателната система
 • храносмилателната система
 • отделителната система и др.

За осъществяване на дейноста се използват и възможностите на отделенията по образна диагностика,физикална и рехабилитационна медицина и клинична лаборатория
Медицинска апаратура :

 • ехограф за абдуминална ехография
 • Кардиомонитори
 • ЕКГ апарати
 • Спирометър
 • Инхалотори и др.

Разположение : втори етаж на блок №2 на болничния комплекс
Контакти :
Началник отделение : 0677/62167 вътр.250
Манипулационна : 0677/62167 вътр.218

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

Капацитет – 10 легла
Акредитационна оценка : отлична
Структура :

 • стационарен сектор – 10 легла
 • апаратна физиотерапия и рехабилитация включваща: Електролечебен сектор с 12 кабини за нискочестотни и средночестотни апарати и 4 екранирани кабини за високочестотна апаратура; Светлолечебен сектор – 3 кабини; Инхалационен сектор – 3 кабини; Термотерапевтичен сектор – 1 кабина с крионосител и термоносител.; Кинезитерапевтичен сектор със салон по ЛФК и сектор за лечебен масаж;

Медицински екип :
Началник отделение – д-р Диана Станева – сециалност «Физикална и рехабилитационна медицина»
Ординатор – Д-р Галина Дончева – специалност „Физикална и рахабилитационна медицина“
Рехабилитатори – 4 бр.
Медицинска сестра -1 бр.
Процедурчик – 1 бр.
Санитар : 1бр.
Предмет на дейност : Отделението по Физикална и рехабилитационна медицина се занимава с лечебно-диагностична; консултативна; рехабилитационна и профилактична дейност.Лечебно-профилактичната дейност се основава на приложението на многобройните фактори на физикалната медицина в комплексното лечение на остри и хронични заболявания.Етиопатогенетичното им въздействие води до ускоряване на оздравителния процес ,предпазва от усложнения и рецидиви и може да бъде алтернатива на скъпо струващата медикаментозна терапия. Лекуват се и се рехабилитират болни с:

 • прекаран мозъчен инсулт
 • прекаран инфаркт на миокарда
 • заболявания на ССС
 • дискови хернии
 • Дегенеративни ставни заболявания
 • Травми и счупвания на костите
 • Заболявания на дихателната система и др.

В отделението са организирани групи по лечебна физкултура преди и след раждане, за страдащи от остеопороза, за лечение на гръбначни изкривявания при деца. Това са често срещани и социално значими проблеми, повлияващи се много добре от балансиран и професионално проведен двигателен режим.
Персоналът предлага и програма за борба с наднорменото тегло, която включва групова лечебна гимнастика, фитнес, и лазертерапия.Фитнес оборудването е достъпно за всички желаещи да спортуват независимо от възрастта. Възможно е изготвяне на индивидуална програма за всеки.
Високо квалифицирани специалисти провеждат лечебните процедури с модерна и специализирана апаратура в спокойна и професионална обстановка. За тях грижата за пациента и възстановяването на неговото здраве е от първостепенна важност и основна цел.
За осъществяване на дейноста се използват и възможностите на отделенията по образна диагностика, и клинична лаборатория
Медицинска апаратура :
1. Сектор за електро-светлотерапия:

 • Апарати за нискочестотни токове.
 • Апарати за средночестотни токове.
 • Апарати за магнитотерапия с възможност за променливо и импулсно поле.
 • Апарати за ултразвукова терапия.
 • Апарати за високо- и свръхчестотна терапия.
 • Лампа за ултравиолетови лъчи.
 • Лампи за видими и инфрачервени лъчи.

2. Сектор за инхалационна терапия

 • Ултразвукови инхалатори

3. Сектор за кинезитерапия:

 • салон за ЛФК – шведска стена, мрежа за суспенсотерапия, уреди за механотерапия, тренировъчни уреди и приспособления за трениране на различни мускули и мускулни групи; гирички; топки ; тояжки; бухалки.
 • масажна кабина.
 • помещение за автогенен тренинг и музикотерапия.

4. Сектор за термотерапия

 • криолечение и термолечение

Отделението по физикална и рехабилитационна медицина разполага с достатъчно физиотерапевтична апаратура , която позволява прилагането на всички възможни преформирани физикални фактори:
Разположение : трети етаж на блок №2 на болничния комплекс
Апаратна физиотератия и рехабилитация – партер на блок №2 на болничния комплекс
Контакти :
Началник отделение : 0677/62167 вътр.154
Манипулационна : 0677/62167 вътр.154

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Акредитационна оценка : много добра
Медицински екип :
Началник отделение – д-р Нели Цанева – сециалност «Клинична лаборатория» и «Детски болести»
Клинични лаборанти – 6 бр.
Санитари -1 бр.
Предмет на дейност :клинико-лабораторна диагностика на заболявания на:

 • сърдечно-съдовата система
 • дихателната система
 • храносмилателната система
 • отделителната система и др.

Клиничната лаборатория участва в Българска национална система за оценка на качеството “Клинична лаборатория“ за:

 • клинична химия;
 • хематология;
 • кръвосъсирване;
 • гликирани белтъци;
 • хормони-тиреоидни ;
 • количествено и качествено химично изследване на урина;
 • кръвно-газов анализ.

Медицинска апаратура:

 • Автоматичен биохимичен анализатор
 • Автоматичен хематологичен анализатор
 • Автоматичен коагулометър
 • Кръвно-газов анализатор
 • Йонселективен анализатор
 • Глюкоанализатор
 • Ултразвуков остеоденситометър и др.

Разположение : трети етаж на блок №1 на болничния комплекс
Контакти :
Началник отделение : 06772167 вътр.230

ОТДЕЛЕНИЕ ПО „ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА”

Акредитационна оценка : отлична
Медицински екип :
Началник отделение – д-р Тодора Мянкова – сециалност «Образна диагностика»
Рентгенови лаборанти – 3 бр.
Санитари -1 бр.
Предмет на дейност :: образна диагностика на заболявания на:

 • сърдечно-съдовата система
 • дихателната система
 • храносмилателната система
 • опорно-двигателната
 • отделителната система и др.

Медицинска апаратура:

 • Рентгенова уредба ТУR- 800- скопичен и графичен пост
 • Рентгенова уредба за графии „Медирол”
 • Ехограф с трансдюсери за коремни органи,повърхностни структури,ехокардиография с цветен доплер
 • Рентгенова уредба за секторни зъбни снимки.
 • Компютърен томограф /скенер/

Разположение : първи етаж на блок №2 на болничния комплекс
Контакти :
Началник отделение : 0677/62167 вътр.249,225